• Inger Toril Holte Breien

Permakultur på Breie

Vårt mål er å ta vare på bygningene på Breie og utnytte gårdens ressurser på en bærekraftig måte. Men hva betyr egentlig det i praksis? Hvordan kan vi utnytter arealene, menneskene, klimaet, bygningene, dyrene og vekstene på Breie på en måte som ikke forringer ressursenes verdi over tid? For å gå i dybden på dette temaet deltar bondinen på et grunnkurs i permakultur.

Permakultur på Breie. Foto: Nina Ruud

Permakultur er et helhetlig planleggingsverktøy som går ut på å lage sammenhengende systemer der hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Det handler om forholdet mellom ulike elementer og om å plassere rett element på rett sted. I praksis handler det om å kombinere kunnskap om matproduksjon og naturgitte forhold på en helhetlig måte. Denne koblingen mellom økologi og design treffer meg midt i hjertet, og jeg føler at de fleste av mine interesser og fagfelt forenes.

Det er også utrolig spennende å se at prinsippene innen permakultur har vært en selvsagt og integrert del av tidligere generasjoners liv og aktivitet. Kulturminner, tradisjoner og permakultur er for meg tre sider av samme sak, og jeg er opptatt av at dette er kunnskap vi må ta vare på, bruke og videreutvikle for å skape et bærekraftig samfunn.

74 views0 comments

Recent Posts

See All