• Inger Toril Holte Breien

Frigjøring og friluftsliv

Vi håper du vil være med på å markere frigjøringsjubileet og friluftslivets år med en tur til Bagnsbergatn og Breiesleiren 29. august. Prisen er 150 kr inkludert buss, servering og guiding uavhengig av om du deltar på hele eller deler av arrangementet. Vi serverer lunsj på Breie mellom programpostene og du kan melde deg på til Inger Toril Holte Breien på telefon 976 40 057 eller via meldingsskjemaet på nettsiden innen mandag 24. august.

1 view0 comments

Recent Posts

See All