• Inger Toril Holte Breien

Lys i gamle hus på Breie

Bonden og bondinen på Breie er glade i de gamle bygningene våre, og den 14. desemeber var vi med på dugnaden LYS i gamle hus. Vi tente lys i begge våningshusene på det eldste tunet og tok bilder når det begynte å bli mørkt ute.

Gulbygningen fra 1925 brukes som kafé, pub og lokale for møter og selskap, så her er det ofte tente lys. Men gammelbygningen er under restaurering og ikke koblet til strømnettet, så det er svært lenge siden vi har sett lys gjennom de gamle vinduene. Det var derfor en minnerik opplevelse å se hvor flott det var!

Ved å sette LYS i vårt gamle hus fikk vi enda mer lyst til å ta vare på bygningen slik at vi kan ta den i bruk - for vi er hellig overbevist om at bygningsbruk er det beste bygningsvern. På Instagram bruker derfor @breiegard emneknaggen #bygningsbruk på bilder med de gamle bygningene våre.

Takk til Fortidsminneforeningen, Lev Landlig, Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger og Bygg og Bevar fordi dere har rettet fokus mot bevaring og bruk av bygningsarven vår på denne måten!

LYS i gamle hus på Breie
9 views0 comments

Recent Posts

See All