To store og to små på Breie gård

Familien Breien

 

Vi er en familie på to store og tre små som synes vi er utrolig heldige som får bo her! Vi store, Inger Toril og Fredrik, har begge vokst opp i mer urbane strøk, og vi setter stor pris på de naturskjønne omgivelsene med turmuligheter rett utenfor døra. Her er det lett å få pulsen helt opp og helt ned. Vi er omgitt av gamle bygninger, ferdselsårer og andre kulturminner, og disse turene tar oss også med på reiser tilbake i tid.

 

Gården har vært i familien i fem generasjoner, og det er Inger Toril som har sine røtter her. I barndommen drømte hun om å overta gården etter onkel og tante, og i ungdomsårene jobbet hun her hver sommer med fjøsstell og gårdsarbeid. Nå har vi flyttet opp til det eldste tunet på Breie og vårt livsprosjekt er å ta vare på bygningene og utnytte gårdens ressurser på en bærekraftig måte.

 

Vi bor i "gulbygningen", som er et våningshus i jugendstil fra 1925, og prøver å tilpasse bygningen nåtidens behov men med respekt for det gamle.

Det er lett å forstå at gården fikk et navn som betyr brei eng
En av studentene i bygningsvern barker tømmer til restaurering

Gårdshistorie

 

Breie betyr brei eng - et forståelig navn når du studerer gamle bilder. Det har trolig vært bosetting her fra 600-700 tallet e.kr, men svartedauen førte til at det ble folketomt i en lengre periode. Gården ble på ny tatt i bruk av på slutten på 1500-tallet, og var krongods fram til 1695.

 

Historien er preget av flere eierskifter fram til 1832. Da ble Breie kjøpt av Inger Torils tipp-oldeforeldre, Engebret Syverson Tollevshaugen og Guri Gundersdotter. De bygde gammelbygningen som nå er under restaurering. 

 

Deres datter Gjertrud overtok gården sammen med sin mann Ole Tommasson Wold og fikk sju barn. Gården var nesten udelt fram til da, men i 1904 ble husmannsplassene Småland, Lie og Svee solgt. I 1922 ble deler av gården solgt til sønnene Torbjørn, Arne og Gunnar Alfred (Inger Torils morfar), og i 1938 tok brødrene Olav og Arne over resten av gården sammen. I 2009 overtok vi  brorparten av eiendommen fra Inger Toril tante og onkel, Brit og Ola Breien. I 2013 fikk vi kjøpe Olav sin del fra hans barn slik at Breie igjen er samlet til én enhet.

Restaurering

 

Gammelbygningen gjennomgår en omfattende restaurering og vi er heldige å ha dyktige håndtverkere med på laget. Istandsettingen er et langtidsprosjekt og vi har delt inn prosjektet i flere faser. Fase 1 ble støttet av Norsk Kulturminnefond, og gikk ut på å bevare "værveggen" mot vest. Den var svært medtatt, og ble tatt ned under etasjeskilet og bygd opp på nytt. I fase 2 planelgger vi istandsetting av vinduene, samt at svalgangen og noe av tømmerkontruksjonen mot sør restaureres. 

 

I 2016 fikk vi tilsagn om støtte fra Oppland fylkeskommune til blant annet videre arbeid på stabburet. Det er allerede løftet opp fra jordbakken og har fått nye stokker nederst. Vi er i ferd med å kle det med panel igjen, og i tillegg skal det få nye stabber og en tetting av skifertaket.

 

Det er mye arbeid som gjenstår, men vi har bestemt oss for å glede oss over alt det bra som allerede er gjort istedet for å bli motløs av alt som gjenstår.